صفحه نخست | نوشته‌ها‏ | سخنرانی‌ها ‏| مصاحبه‌ها | پيوندها | ‏تماس

برای ديدن  و شنيدن فايل های زير احتياج به نصب

داريد

 چشم‌انداز جنبش سبز
 سخنرانی آقايان حسن شريعتمداری، فرخ نگهدار و داريوش همايون

معرفی و سخنرانی                استکهلم ۱۰ آپريل ۲۰۱۰

حسن شريعتمداری داريوش همايون فرخ نگهدار

 

پرسش و پاسخ

 •    عرفیگرائی، دفاع از یگانگی و یکپارچگی ایران و دمکراسی لیبرال، و نه شکل حکومت، مقوله‌هائی هستند که در جبهه ایدئولوژیک برای آینده ایران اهمیت دارند....

۲ آذر ۱۳۸۷ - ۲۲ نوامبر‏‏ ٢٠٠٨   ۳۷ دقيقه

 برای شنيدن

 برگرفته از سخنرانی زادروز هشتاد سالگی   ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٨
 بزرگ‌ترین درس‌هائی که گرفته‌ام     
   • انقلاب اسلامی برای ما همان کائوس یونانی بود و به نظر من آمد که ایران پس از انقلاب را بیشتر به عنوان آبستن جهان تازه‌ای ببینم تا امتداد آنچه انقلاب را، از همه سو، میسر ساخته بود ...

 نگاهی به دستاوردهای انقلاب مشروطه
 کلن (آلمان) به دعوت کميته پشتيبانی جنبش رفراندوم شهر کلن به منظور بزرگداشت و نيز بازخوانی انقلاب مشروطيت.

‌۱٢ شهريور ١٣٨٥ - ۳ سپتامبر ۲۰۰۶  ۱۳۳ دقيقه

 برای شنيدن

 يكصدمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران
 سخنرانی داريوش همايون و حشمت رئيسی در مونيخ (آلمان) به دعوت شاخه مونيخ حزب مشروطه و کميته پشتيبانی جنبش رفراندوم شهر مونيخ 

 ٥ شهريور ١٣٨٥ - ۲۷ اوت ۲۰۰۶  ۱۰۴ دقيقه

 برای شنيدن

 گپسرای عمومی جنبش رفراندم

 آغاز مرحله غير تشکيلاتی جنبش رفراندم

۲۸ مرداد ١٣٨٥ - ۱۹ اوت ۲۰۰۶  ۱۰۹ دقيقه

 برای شنيدن

 لوس آنجلس  ROTARY CLUB
 
 • به تحريک محافلی در اردوی دشمنان جمهوری اسلامی و با همکاری عناصری در کشورهای همسايه ايران گروه‌هائی بطور جدی برای تجزيه قدم به قدم ايران آماده می‌شوند؛ اولين قدم آنها از بين بردن ملت ايران و تقسيم آن به ملت‌هاست.......

بهمن ۱۳۸۴ -  فوريه  ۲۰۰۶  ۴۳ دقيقه

128 Kb/s ADSL..‎

<برای ديدن>

28 kb/s Modem

  کنگره جهانی جنبش فراخوان رفراندم ايران
 
بروکسل، ١١ - ١٣ آذر ١٣٨۴ ( ٢ – ۴ دسامبر ‌٢٠٠٥)
 • ما همچنان در خدمت اين جنبش رفراندم خواهيم بود، چه برنجند و چه نرنجند. چون به هيچکس حق نميدهيم (از جمله خودمان) که ديگری را از مبارزه کنار بگذارد، هيچکس حق ندارد بگويد يا من يا تو، از اين صحبتها ديگر نداريم، ديگر آن جامعه هم من هم تو، چون هم من هم تو، ماهم تو اين بازی هستيم ...

آدينه ١١ آذر ١۳۸۴- ٢ دسامبر ٢٠٠٥   ۲۳ دقيقه 

128 Kb/s ADSL..‎

<برای ديدن>

28 kb/s Modem

 کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ايران ( کنفرانس نريمان صابر
 جهان (مبارزه) ما در درون است        متن کامل

 • با رياست جمهوری و کابينه تازه، سخن گفتن از اصلاح تدريجی و بی هزينه شوخی زشتی بيش نيست
 • دو گرفتاری بزرگ نيروهای مخالف، زيستن در فضای پيش از انقلاب و فضای تبعيديان بوده است
 • ما بايد از شخصيت‌ها و نيروهای سياسی درون که در پی تغيير رژيم اسلامی هستند پشتيبانی کنيم  هر چه هم با ما اختلاف داشته باشند ...

٢٩ مرداد ۱۳۸۴  ۲۰ اوت ۲۰۰۵  ۲۳ دقيقه 

128 Kb/s ADSL..‎

برای ديدن&

28 kb/s Modem

انجمن آلمان و امريکا، هايدلبرگ   ۳ ژوئيه ۲۰۰۵
 ايران در ميان اروپا و امريکا             متن کامل
   • پس از فروپاشی کمونيسم، ايران دومين عامل جدائی اروپا و امريکا شده است ...

 سالروز مشروطيت، واشينگتن، ۳۱ ژوئيه ۲۰۰۴
 يك روز تاريخى و يك روز ياد ماندنى   متن کامل
   انقلاب مشروطه هيچ بدى براى ايران نداشت و هر چه از پيشرفت داريم با جنبش مشروطه به ايران راه يافت
   بر خلاف ۱۴ مرداد كه همه نيروهاى سياسى را برضد استبداد سلطنتى و ارتجاع مذهبى متحد كرد، ۲۸ مرداد جامعه سياسى ايران را به دو پاره كرد و در يك جنگ بيهوده فرسود.

 کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ايران ( کنفرانس هوشنگ وزيری
 حزب به عنوان وجدان جامعه سياسی        متن کامل

٢٧ سپتامبر ۲٠٠٣  ٤٢ دقيقه‏ 

128 Kb/s ADSL..‎

برای ديدن

28 kb/s Modem

 لوس آنجلس  ROTARY CLUB
 آينده روابط ايران و آمريکا     

   ۱۱ ژوئن ۲۰۰۳  ٦۲ دقيقه ‏

        برای شنيدن   

 کنفرانس امريکائی حزب مشروطه ايران
 بستن دفتر يک جنگ صليبی ۸٠ ساله   متن کامل

۷ و ٨ ژوئن ۲۰۰۳  ۵٦ دقيقه‏ 

128 Kb/s ADSL..‎

برای ديدن

28 kb/s Modem

SWEDISH PARLIAMENT CONGRESSIONAL
MEMBRERS HOUSE  
5 Mars 2003  112 Min.

Video in English

128 Kb/s ADSL..‎

28 kb/s Modem

 کنگره سوم حزب مشروطه ايران
 حزب راست ميانه       ٢۴ دقيقه‏

برای ديدن

128 Kb/s ADSL..‎

28 kb/s Modem