صفحه نخست | نوشته‌ها‏ | سخنرانی‌ها ‏| مصاحبه‌ها | پيوندها | ‏تماس

آرشيو مُصاحبه‌ها ۱

برای ديدن  و شنيدن فايل های زير احتياج به نصب

داريد

  بازگشت به صفحه اول مُصاحبه‌ها

 

 ميدان مبارزه بر همه گشاده است         دسامبر ۲۰۰۶

   مُصاحبه با تلاش آنلاين به مناسبت انتخابات شورا‌ها
•   ما به عنوان مخالفان نمی‌توانيم همچون بخشی از رژيم عمل کنيم......

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

• کنگره ششم حزب مشروطه ايران
• سومين مرحله جمهوری اسلامی
• تفاهم ملی ميان نيروهای سياسی اصلی ايران

۱۵ نوامبر ۲۰۰۶    ۳۹ دقيقه

ضبط در هارد ديسک برای شنيدن

 سرمشقی که بايد از آن پيش‌تر رفت

مُصاحبه با مجله تلاش شماره ۲۶
•    جنبش مشروطه جنبش روشنگری و انقلاب دمکراسی ليبرال و باز زائی ناسيوناليسم ايرانی و نوسازندگی سراسری ايران، همه با هم بود؛ طرحی بود برای توسعه همه سويه جامعه ايرانی
•    حسن کار انسان اين است که تجربه‌هايش انباشته می‌شوند و در روزگاری که دگرگونه خواهد بود به کار می‌آيند. ما اتفاقا به آن روزگار دگرگونه رسيده‌ايم. پاره‌ای از ما عملا در آن روزگار زندگی می‌کنيم و ديگرانی را نيز به آن خواهيم کشيد...

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

آزمايش هسته‌ای کره شمالی
تحريم گام به گام جمهوری اسلامی

۹ اکتبر ۲۰۰۶    ۴۲ دقيقه

ضبط در هارد ديسک برای شنيدن

 راديو فردا: مُصاحبه با آقای امير مصدق کاتوزيان

پيامدهای انتشار نامه محرمانه آيت‌‌الله خمينی به سران نظام درباره جنگ ايران و عراق
• آقايان صادق زیبا کلام، امیرحسین گنج بخش، داریوش همایون

۶ اکتبر ۲۰۰۶    ۲۲ دقيقه

ضبط در هارد ديسک برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

جنبش دانشجوئی
سياست زمين سوخته

۷ سپتامبر ۲۰۰۶    ۳۷ دقيقه

ضبط در هارد ديسک برای شنيدن

 مصاحبه با به مناسبت صدمين سال انقلاب مشروطه
 ميراث مشروطه برای ما چيست؟

 مشروطه خواهی با سران و رهبرانش از ميان نرفت. آرمان‌ها و طرح‌های عملی آنان برای تشکيل يک دولت-ملت و رساندن ايران به اروپا صد سال است در هر شريطی، حتا در يک رژيم سراپا کربلائی-جمکرانی به صورت‌ها و سرعت‌های گوناگون دنبال می‌شود...

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان
تشکيل شورای رهبری
آقای اکبر گنجی ...

۳۰ ژوئيه ۲۰۰۶ ٣۵ دقيقه

ضبط در هارد ديسک برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

شورای امنيت و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی وارد قماری شده است که بازنده آن مردم ايران خواهند بود...

۲ مه  ۲۰۰۶    ٣۰ دقيقه

ضبط در هارد ديسک برای شنيدن

 راديو فرانسه : زمينه‌ها و زمانه‌ها آقای مستوفی

تلاش‌های امريکا برای روياروئی اقوام ايرانی با حکومت مرکزی
 
آقايان حسين آريان (کارشناس نظامی) ، شاهو حسينی (حزب دمکرات کردستان ايران) و داريوش همايون (حزب مشروطه ايران)

۲۳ آوريل ۲۰۰۶    ۲۰  دقيقه

ضبط در هارد ديسک برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 • حمله آمریكا به ايران  
 •
کمک‌های مالی آمريکا به اپوزسيون ...

۳۱ مارس  ۲۰۰۶    ٣٣ دقيقه

ضبط در هارد ديسک برای شنيدن

 مُصاحبه با مجله تلاش شماره ۲۵

 تلويزيون صدای آمريکا : ميزگردی با شما

  بررسی رويدادهای سال ۱۳۸٤ در ايران....

۱٧ مارس  ۲۰۰۶ 
۳۰ دقيقه

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای فرازمند

 کمک‌های مالی آمريکا،حمله نظامی به ايران ،
فراخوان ملی رفراندم....

۳ مارس  ۲۰۰۶
۵۸ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 تلويزيون کانال يک: برنامه حزب مشروطه ايران

  بحران اتمی جمهوری اسلامی، کنفرانس شاخه‌های حزب مشروطه ايران در سياتل....

۲ مارس  ۲۰۰۶ 
۴۲ دقيقه

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 NITV: مُصاحبه با آقای خاچاطوريان تظاهرات ۲۲ بهمن

کمک از بيرون و شديدتر شدن مبارزه در درون....

۱۳ فوريه  ۲۰۰۶
۵ دقيقه

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 تلويزيون کانال يک: برنامه حزب مشروطه ايران

  پيوستن مبارزات داخل و خارج به يکديگر، فراهم کردن وسائل کمک به مبارزات درون....

٩ فوريه  ۲۰۰۶ 
۴۳ دقيقه

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 وحشت رژیم از خیزش کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی و تحليل آخرين خبرهای مربوط به ايران...

۳۰  ژانويه  ۲۰۰۶
۵۰ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 تلويزيون کانال يک: مُصاحبه با آقای شهرام همايون

  نقش مبارزات بيرون در رابطه با مبارزات آزاديخواهانه درون ايران....

۲۸ ژانويه  ۲۰۰۶
۶۲ دقيقه‏‏

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 صدای آمريکا مُصاحبه با آقای همايون مجد

  برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آژانس بين‌المللى انرژى اتمى...

۱۸ ژانويه  ۲۰۰۶
۲۵ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 کنگره جهانی جنبش رفراندوم در بروکسل ـ بلژيک
 ٢ تا ۴ دسامبر ٢٠٠٥ ...

۲۷ دسامبر ۲۰۰۵
۵۵ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

  مُصاحبه با مجله تلاش

منفردين و سياست اتميزه
نسخه‌ای برای بی‌اثری و رشد نظامهای استبدادی

 مجله تلاش  شماره ۲۴

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 بيانيه اتحاد دمکراسی خواهان ایران، بيانيه ششصد و هفتاد چهار نفر، نشست برلین ...

۲۰ نوامبر ۲۰۰۵
۴۷ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 زمينه‌ها و گرايش‌های تجزيه طلبی....

۲۶ اکتبر ۲۰۰۵
۳۲ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 قطعنامه شورای حکام آژانس اتمی
 سازمان‌های قومی و آرمان فدراليسم در ايران.... 

۲۶ سپتامبر ۲۰۰۵
۳۳ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 آمريکا، اروپا و بحران اتمی جمهوری اسلامی ايران..

۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۲۸ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

  کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ايران ....

۳۱ اوت ۲۰۰۵ 
۳۳ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

   مُصاحبه با مجله تلاش
 نقش زبان ملی در تجدد و توسعه
 
 مجله تلاش شماره ۲٣ ( تير و مرداد ١۳٨۴ )

 صدای آمريکا خبرها و نظرها

  احمدی نژاد، بحران خارجی و فشارهای داخلی....

۶ اوت ۲۰۰۵
۴ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو آوا استکهلم: مُصاحبه با آقای مجيد صادقی

  نود و نهمين سالروز انقلاب مشروطه ايران ....

۵ اوت ۲۰۰۵
۲۳ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

اعتراضات مردمی در شهرهای کردستان ايران
گنجی وجدان آگاه جامعه ايران
۱۴مرداد سالروز جنبش مشروطه

۳ اوت ۲۰۰۵
۲۳ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو اسرائيل: مُصاحبه با آقای منشه امير

 تروريسم اسلامی با جمهوری اسلامی آغاز شد.... 

۲۵ ژوئيه ۲۰۰۵
۲۴ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 پيامدهای انفجارهای تروريستی لندن.... 

۱۲ ژوئيه ۲۰۰۵
۳۲ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 پيروزی آقای محمود احمدی نژاد و يکپارچه شدن جمهوری اسلامی.... 

۲۶ ژوئن ۲۰۰۵
۴۱ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 ميزگرد راديو فردا  دموکراسی و حقوق بشر

  انتخابات بدون حزب: مقایسه نقش احزاب سیاسی در جوامع دمکراتیک با جمهوری اسلامی....

آقايان منوچهر گنجی، محسن نژاد و داریوش همایون

۲۶ ژوئن ۲۰۰۵
۲۵ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

 هر يک از دو کانديدا پيروز شود، جمهوری اسلامی بازنده است....

۲۲ ژوئن ۲۰۰۵
۲۴ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو آوا استکهلم: مُصاحبه با آقای مجيد صادقی

  نامزدی جنبش رفراندم برای جايزه ساخارف از طرف حزب ليبرال سوئد ....

۱۷ ژوئن ۲۰۰۵
۴۴ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

  تحريم انتخابات فرمايشی جمهوری اسلامی ....

۱۵ ژوئن ۲۰۰۵
۲۹ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

  ايران پس از جمهوری اسلامی ....

١ ژوئن ۲۰۰۵
۳۶ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

  چشم انداز انتخابات رياست جمهوری اسلامی

۲۴ مه ۲۰۰۵
۲۶ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مصاحبه رادیوفردا با عليرضا نوری زاده، داريوش همايون و علی كشتگر

ناآرامی‌های اهواز: نتيجه نارضائی از فقر و محرومیت اعراب منطقه، يا تجزيه طلبی؟

۱۹ آوريل ۲۰۰۵
۹  دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو فرانسه : چشم انداز

اختصاص سه ميليون دلار از سوی آمريکا به پيشبرد دمکراسی در ايران...

۱۳ آوريل ۲۰۰۵
۴  دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

عراق از ديکتاتوری به دمکراسی
تاثير آن بر خاور ميانه. ...

۱۰ آوريل ۲۰۰۵
۵۸  دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 تلاش:  عراق محکوم به دمکراسی و يکپارچگی است
 •
پس از انتخاباتی که از تهران تا پاريس خنده را بر لب‌ها شکست، يک قانون اساسی که به همه طرف‌ها چيزی بدهد ناممکن به نظر نمی‌رسد.
 مارس ۲۰۰۵

 مُصاحبه راديو صدای ايران با آقايان  شاهين فاطمی، شهريار آهی، احمد مدنی، داريوش همايون،  بيژن مهر، عبدالستار دوشوکی  و  محسن سازگارا 
 
پيام نوروز ۱۳۸۴، فراخوان ملی  رفراندم... اول فروردین ۱۳۸۴  ۶۶ دقيقه
 برای شنيدن اسامی را کليک کنيد 
 برای شنيدن همه مصاحبه اينجا را کليک کنيد

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

فراخوان ملی برگزاری رفراندم،
بيانيه ٥٦٥ آزاديخواه داخل کشور

 ۱۴ مارس ۲۰۰۵
۲۹  دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

انتخابات عراق، ترور رفيق حريری،
فراخوان ملی رفراندم... پرسش شنوندگان

 ١۵  فوريه ۲۰۰۵
۷۴  دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

   مُصاحبه با آقای عرفان قانعی فرد

معامله پنهان پشت پرده رفراندم ؟!.. و اما
 
متن مُصاحبه

 ٦  فوريه ۲۰۰۵
١٦  دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری

  سخنرانی جورج بوش به مناسبت افتتاح دور دوم رياست جمهوری آمريکا

۲۰ ژانويه ۲۰۰۵
٣٣  دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 بی‌بی‌سی: آقايان بيژن حکمت، ابراهيم يزدی    

  مداخله نظامی آمريکا، گزارش سيمور هرش

۲۰ ژانويه ۲۰۰۵
٢۷  دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

  ادامه آرشيو مُصاحبه‌ها ۲